11 Nisan 2012 Çarşamba 15:19
396 Okunma
Bakan Yılmaz Bdp'li Milletvekili Gür’ün Sorularını Cevaplandırdı


Milletvekili Gür’ün yönelttiği “Van ilinin depremden sonra yeniden kalkınması için herhangi bir bütçe ayrılmış mıdır, ayrılmışsa ne kadardır?’ sorusuna karşılık, 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen depremlerden sonra Van’da yaşayan vatandaşların, barınma (çadır ve konteynırlar), gıda (aşevleri) ve ısınma gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılandığı belirtildi. Van’da ikamet edemeyen depremzede vatandaşların kamu tesislerinde misafir edilmelerinin sağlandığı da belirtilen açıklamada, “Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından Van iline acil olarak bugüne kadar gönderilen toplam kaynak 1 trilyon 240 milyon 524 bin 450 TL’dir. İlave olarak ihalesi yapılan 13 bin 193 adet kalıcı konut ile ihale süreci devam eden bin 850 adet kalıcı konut yapımı için AFAD bütçesinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) 1 trilyon 477 milyon 590 bin TL aktarılması planlanmaktadır. Söz konusu acil yardımların dışında depremden dolaylı ya da doğrudan etkilenen Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin oluşturduğu TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde Van ili odaklı olmak üzere, orta/uzun vadeli bir kalkınma programının hazırlık çalışmaları; özel sektör, sivil toplum, yerel ve merkezi tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Van ilinde yapılan tespitlerin akabinde merkezi kurumların üst düzey temsilcileriyle Bakan Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da 26 Ocak 2012 tarihinde bir toplantı düzenlenerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bilahare, yine Bakan Yılmaz’ın başkanlığında 18-19 Şubat 2012 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilen ve valilerin, belediye başkanlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantılarda temsilcilerin görüş ve önerileri alınmıştır. Son olarak, Ankara'da Bakan Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında büyük ölçekli özel kesim firma yöneticileri ile bölgede özel sektörün gelişiminin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler hakkında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıların neticesinde ortaya çıkan önerilerin ve taleplerin bakanlığımızca gözden geçirilmesinin ardından hazırlanan Taslak Kalkınma Programı, paydaş kurum/kuruluşlara görüş için iletilmiştir. Halihazırda tüm kurum ve kuruluşlarımızdan söz konusu kalkınma programı çerçevesinde gerçekleştirecekleri yatırımlar, proje ve faaliyet önerileri talep edilmiştir” denildi.ÇİFTÇİLERİN ZİRAİ KREDİ BORÇLARI ERTELENMİŞTİR

Gür’ün yönelttiği ‘Bölgenin kalkınma ve istihdam etkenleri göz önünde bulundurularak verilen kredilerde hibe söz konusu mudur?’ sorusuna karşılık olarak, “Hasar gören ve noksan kalan Küçük Sanayi Siteleri’ne düşük faizli, uzun vadeli kredi desteği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi borcu geri ödemeleri ertelenmiştir. Depremden doğrudan etkilenen işveren ve sigortalıların deprem tarihinden önce vadesi geçmiş prim borçları ile deprem tarihinden sonra oluşacak 3 aylık prim borçları, durumlarının belgelenmesi ve deprem tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurmaları koşuluyla 5510 Sayılı Kanun’un 91’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 1 yıla kadar ertelenmiştir. Afetin meydana geldiği 23 Ekim 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan primler (işsizlik sigortası dahil) ile fer’ilerine 23 Ekim 2011 ile 31 Ekim 2012 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması SGK tarafından sağlanmıştır. Van, Erciş, Akdamar, Çelebibağı, Gevaş, Ünseli ve Çatak belediyelerinin İller Bankası’na olan borçları 12 ay süre ile ertelenmiştir. İller Bankası tarafından Çaldıran, Çatak, Özalp, Saray ve Ünseli belediyelerine 4 milyon 112 bin 305 TL kredi ve 85 bin 500 TL hibe tahsis edilmiştir. 403 ailenin sosyal incelemesi yapılmış, bunlardan 156 aileye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde ekonomik destek işlemleri başlatılmıştır. Depremden etkilenen yetiştiricilerin hayvanları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından nakdi yem desteği sağlanmıştır. Deprem nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara, telef olan hayvanlarına karşılık büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan vermek üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine; esnaf ve sanatkarların ise T. Halk Bankası A.Ş.’ye olan düşük faizli kredi kullanımlarından doğan borçlarının bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Çiftçilerin zirai kredi borçları ertelenmiştir. Van Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyelerin 2011 yılı 2. taksit ile 2012 yılı 1. taksit aidatları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından affedilmiştir. Esnaf ve Sanatkarlardan sicil tescil, sicil terkin, meslek terkin, tadil ve özel ilan işlemleri için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi ilan ücretinin 2012 yılı içinde 1 yıl süre ile alınmaması kararlaştırılmıştır. Van ilinde bulunan 4 adet kredi kefalet kooperatifi aracılığı ile 2011 yılında 1373 küçük işletme, esnaf ve sanatkara kredi kullandırılması ve kullandırılan kredilerden banka takibinde olan kısmının yeniden yapılandırma kapsamına alınması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanmıştır” cevabı verildi.

DEPREMZEDE ÇİFTÇİ ÇOCUKLARINA MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE KURSİYER TEMİNİ SAĞLANMAKTADIR

‘Van depreminden sonra işsizlik oranının arttığı gözlenmektedir. Bu işsizlik oranını azaltmak için veya tamamen ortadan kaldırmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır?’ sorusuna karşılık olarak da, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2011 yılı bölgesel göstergelere göre TRB2 bölgesinde işsizlik oranı yüzde 12,3’dür. Türkiye genelinde ise yüzde 9,8’dir. Bölgenin işsizlik oranlarını ülke ortalaması seviyelerine çekmek maksadıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından bazı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP), işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu faaliyetler, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde kuruma kayıtlı işsizlerin, çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için yürütülmektedirler. Kısa çalışma ödeneğinin aylık miktarı, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazancına göre değişiklik göstermekle birlikte 2011 yılı ikinci dönemi esas alındığında, aylık miktarları yaklaşık olarak 497 ila bin 247 TL aralığında değişmektedir. İşsizliğin yoğun olarak yaşandığı dönem ve bölgelerde işsizliği ve etkilerini azaltmak, kişilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunu sağlayarak uygun işlere yönlendirmek amacıyla kurs, girişimcilik, işbaşı eğitimleri düzenlenmektedir. Kısa çalışma ödeneği, TYÇP ve Kurs Faaliyetleri kapsamında 2011 yılında 5 milyon 163 bin 425 TL, 2012 yılında ise 33 milyon 389 bin 386 TL kaynak tahsis edilmiştir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında ‘Çadırda kalan vatandaşlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmesi’ kararı alınmıştır. Ayrıca afet yaşanan illerdeki kişilerin istihdam sürecinde yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik olarak işgücü piyasasının değişen şartlarına uygun meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimleri düzenlenecektir. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından depremzede çiftçi çocuklarına meslek edindirme kursları ve kursiyer temini sağlanmaktadır” denildi.

Milletvekili Gür’ün yönelttiği ‘Van halkının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın verdiği kredilerden daha kısa bir sürede yararlanmaları için kolaylık sağlanacak mı?’ sorusuna karşılık ise “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Düzey 2 Bölgesinde faaliyetlerini icra etmektedir. Yaşanan depremler sonrasında acil durum yönetimine ilişkin DAKA’nın yürüttüğü görevler nedeniyle destek programları tehir edilmiştir. Ajans, 2012 yılının ikinci çeyreğinde 2011 yılı destek programları da dahil olmak üzere yeni programlarla faaliyetlerine devam edecektir” şeklinde cevap verildi.

‘Van’daki Saray sınır kapısının ekonomik kalkınmaya katkı sunması için herhangi bir projeniz var mıdır?’ sorusuna karşılık olarak da “Van ili Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı 16 Nisan 2011 tarihinde yolcu trafiğine açılmıştır. Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden yapılandırılması çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ihale süreci 31 Ekim 2011 tarihinde 2 milyon 883 bin avro (Yüzde 15 milli bütçe, yüzde 85 AB fonları) bedelle sonuçlandırılmış olan proje kapsamında, Van Kapıköy demiryolu sınır kapısına; tren tarama sistemi temin edilmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kullanılan tüm tarama sistemleri arasında bilgi alışverişini sağlamaya yönelik bir veri yönetim sistemi kurulması planlanmaktadır. Sözleşme uyarınca ilgili sistemlerin kurulumunun 2012 yılının Aralık ayına kadar sonlandırılması öngörülmektedir” denildi.VAN'I DEPREM ÖNCESİNDEN DAHA İYİ BİR KONUMA GETİRMEK AMAÇLANMAKTADIR

Bakan Cevdet Yılmaz, yöneltilen ‘Kişi başına düşen milli geliri arttırmak için Van ilinde ne tür ekonomik kalkınma çalışmalarında bulunacaksınız?’ sorusuna karşılık da, “Van ili ve çevresi için hazırlanmakta olan kalkınma programı ile bölgenin iktisadi ve sosyal açıdan gelişmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan kalkınma programı ile Van ilinin eğitim, sağlık, sanayi, turizm ve ulaştırma altyapısını deprem öncesinden daha iyi bir konuma getirmek amaçlanmaktadır. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van uygulamasında 2011 yılı için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na 23 milyon 750 bin TL kaynak tahsis edilmiştir. Projelerin ilerleme durumuna göre 2012 yılı bütçesinden de ilave kaynak aktarılabilecektir. 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren Van ili ve ilçelerinde yaşanan depremlerden etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı işletmeler Sıfır Faizli Van İli Acil Destek Kredisi Programı’ndan faydalanabileceklerdir. Kredinin üst limiti 100 bin TL’dir. Halihazırda yürütülmekte olan ‘Acil Destek Kredisi Programı’nın, Van iline özel olmak üzere 6 ay geri ödemesiz döneminin 12 aya, üçer aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 18 ay olan geri ödeme döneminin 24 aya çıkarılarak uygulanmasına karar verilmiştir. Ekonominin canlandırılması amacıyla Van ilinde faaliyet gösteren ve KOSGEB veri tabanında kaydı olan KOBİ’lere yönelik olarak yeni bir ‘İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği Programı’nın uygulanmasına başlanmıştır. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 30 bin TL’dir. Kredinin faizi tamamen KOSGEB kaynaklarından karşılanmaktadır. Kredinin vadesi ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere toplam 36 aydır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında AB kaynaklarından finansman sağlanacak ‘Van İŞGEM Büyüyor’ Projesi ile Van İŞGEM’in hizmet binası yaklaşık 10 bin metrekare genişletilerek 30 yeni girişimciyi daha ağırlayabilecek kapasiteye erişecektir. Girişimcilere yönelik olarak sağlanacak teknik destek hizmetleri İŞGEM’deki işletmeleri kalite sertifikasyonu sürecine hazırlamaya yönelik olacaktır. Dört milyon 992 bin 823 avro bütçeye sahip projenin 2013 yılı içerisinde uygulamaya geçmesi öngörülmektedir. Yukarıda sayılanlara ilave olarak, Van ilimizde yüksek öğrenim olanaklarının iyileştirilmesi için; 2011 yılında Van ilimizin yüksek öğrenimle ilgili acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hem Yüzüncü Yıl Üniversitesi hem de Yurt-Kur’un her birine 65 milyon TL olmak üzere toplam 130 milyon TL’lik ek ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne, akademik ve idari personelin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 500 adet lojman yapılmasını teminen 42 milyon TL, 2012 yılının Şubat ayında başlatılması planlanan eğitim-öğretim faaliyetinin aksamadan yürütülmesi amacıyla 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip prefabrik derslik binası ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemekhane binasının yapılmasını teminen 8 milyon TL, mevcut binalarının depreme dayanıklılık testlerinin yapılması ve deprem güçlendirmesi gerektirmeyen binaların da onarımlarının yapılması amacıyla 7 milyon TL, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin en kısa süre içerisinde hizmete açılmasını teminen ihtiyaç duyulan makine-teçhizatın alınması amacıyla 8 milyon TL, Yurt-Kur Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 65 milyon TL’nin, 42 milyon 250 bin TL’si ile 5 bin öğrencilik prefabrik yurt yapılması amaçlanmıştır. Kalan 22 milyon 750 bin TL ise, Van ve deprem riski taşıyan diğer illerdeki yurtların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik kullanılacaktır. Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 2012 yılı için vaki ek ödenek talebi üzerinde değerlendirmeler devam etmektedir” denildi.(İHA-MET-Y)

(İHA-MET-Y)11.04.2012 15:17:17 TSI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son Güncelleme: 11.04.2012 15:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner241

banner183