09 Nisan 2012 Pazartesi 12:19
398 Okunma
Marka Genel Sekreteri Ayan Yeni Teşvik Sistemini Değerlendirdi


MARKA Genel Sekreteri Erkan Ayan, yeni teşvik sisteminin Doğu Marmara bölgesine etkisini değerlendirdi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan Doğu Marmara bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasında yeni teşvik sisteminin Türkiye ekonomisi ve dış ticaretini sırtlayan Doğu Marmara bölgesinin gücüne güç katacağını ifade eden Ayan, “Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanacaklar. Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak, büyük ölçekli yatırımlar desteklenmeye devam edecek. Yüzde 50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil ) stratejik yatırım olarak destelenecek” diye konuştu.YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK GELİŞECEK

Ülkemizde ihracatın artması ve uluslararası rekabetçiliğin gelişmesi açısından her türlü fırsatı çok iyi kullanmamız gerektiğini belirten Ayan, “Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan ve Türkiye ekonomisi ile dış ticareti sırtlayan Doğu Marmara bölgesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kalkınma ile geleceğe koşması için daha fazla yerli üretim, yenilikçilik ve girişimcilikle kendini sürekli dinamik tutması zorunludur. Doğu Marmara bölgesine yapılan Ar-Ge ve yenilikçilik yatırımlarının artmasıyla yeni teşvik sistemiyle bir alt bölge desteklerinden yararlanmasıyla Doğu Marmara bölgesini gelişmiş ve alt yapı kapasitesi yüksek teknoparkları, üniversiteleri ve araştırma merkezleri daha da değer kazanıyor” dedi.BÖLGESEL CARİ AÇIK AZALACAK

Ayan, yeni teşvik sisteminin bölgesel cari açık sıkıntısını bertaraf edebilmesini sağlayacağını ifade ederek, “Doğu Marmara bölgesinden yaklaşık 20 milyar dolar ihracat yapılırken yaklaşık 40 milyar dolar ithalat yapılması dengesini yeni ithal ikamesi sağlayan stratejik yatırımları bölgemize çekerek, bölge firmalarıyla yenilikçi yöntemlerle kalite standartlarını yükselterek üretim yapmalarını sağlayarak ve yeni yerel girişimleri arttırarak yapabiliriz. Bölgesel İş dünyamızın uzun zamandan beri beklediği ve eksikleri gidereceğine inandığı teşvik paketi Sayın Başbakanımız tarafından açıklandı. Özellikle genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve Stratejik yatırımlara yönelik ana bileşenlerden oluşan ve duruma göre şekillenecek olan teşvik paketinin genel hatları ile bölgemizce de olumlu karşılandığına inanıyorum. Doğu Marmara bölgesinin 2023 İhracat Hedeflerine ulaşabilmesi için yeni teşvik paketi son derece önemlidir. İthalatın yüzde 50'sinin gerçekleştirildiği demir çelik, otomotiv, makine, tekstil, kimya, tarım ve gıda sektörlerinde uygulanacak olan stratejik teşvikler büyük ölçekli yatırımları özendirecektir” dedi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ STRATEJİK YATIRIMLAR ARTACAK

Demir çelik, otomotiv, makine, tekstil, kimya, tarım ve gıda sektörlerindeki büyük ölçekli stratejik yatırımlarda Doğu Marmara bölgesinin cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Ayan, şunları söyledi; “Bölgemizin son üç yılda mevcut teşvik sistemi kapsamında teşvik belgesi alan 21,3 milyar liralık sabit yatırımların kompozisyonu incelendiğinde söz konusu bu sektörlerin ön planda olduğu gözükmektedir. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında tarihin en geniş kapsamlı teşvik paketi ülke ekonomisinin gelişimi adına sunulmuş durumda. Bölge illerimizden Kocaeli 1’inci, Sakarya, Yalova ve Bolu 2’inci, Düzce’de 4’üncü bölgede ancak, Stratejik yatırımlar adı altındaki sektörlere, eğitime, yük ve yolcu taşımacılığına, madenciliğe ve bazı turizm bölgelerine yapılan yatırımlar nerede olursa olsun 5'inci bölge gibi desteklerden yararlanabilecek. Bu madde Doğu Marmara’da oluşmasını istediğimiz nitelikli ve katma değeri yüksek yatırımlar için de önemli teşvik olacak.”

“Yeni sistemin getirdiği bir diğer yenilik, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için kritik önem arz eden, ulusal ekonominin dünyanın önde gelen teknoloji devi firmalar karşısında rekabet gücü kazanmasını sağlayacak lokomotif sektörlerin desteklenmesi oluşturmakta” diyen Ayan, “Söz konusu sektörler, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde desteklenmesinde öncelik görülen sektörlerden oluşmakta. Bu kapsamda; Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilkokul, ortaokul ve lise yatırımları, yatırım tutarı 20 milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan ürünlerinin üretimine yönelik ilaç yatırımları, savunma sanayi yatırımları, Türkiye’nin hangi ilinde yapılırsa yapılsın, 5. bölge desteklerinden yararlanacaklar. Bu açıdan, Doğu Marmara hazır, bu sektörlerden oluşan alt yapısıyla stratejik yatırımların da cazibe merkezi. Otomotiv test pistleri ve test Ar-Ge merkezlerinin Doğu Marmara’da olması için sektör kuruluşlarıyla özel işbirliği çalışmaları yapıyoruz. Demiryolu ve denizyolu, yatırımlarıyla tersanecilik hizmetlerinin bölgemizde yoğunlaşması da önemli bir avantaj. Bölgenin nitelikli mesleki eğitimle nitelikli istihdamı geliştiriyor olması da büyük avantaj” dedi.“MARMARA YATIRIM HAVZASI” CAZİBE MERKEZİ

Ayan, Doğu Marmara bölgesinin 28 kurulu ve 5 adette kurulma aşamasında olan 33 organize sanayi bölgeleriyle hazır planlı, organize alt yapı hizmet alanlarıyla yeni teşvik sisteminde organize sanayi bölgelerine verilen bir alt bölgenin teşviklerinden yararlanma imkanına sahip olduğunu belirterek, “Islah OSB çalışmaları da devam eden 5 organize sanayi bölgemizde çalışmalar devam ediyor. 38 organize sanayi bölgesiyle Doğu Marmara Organize sanayi bölgeleri lojistik ve alt yapılarıyla cazibe sanayi merkezleridir. Yeni teşvik sistemimiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak ‘Marmara Yatırım Havzası’ olarak isimlendirdiğimiz lojistik ve alt yapı imkanları açısından birbirine entegre bu 38 organize sanayi bölgesi ile Doğu Marmara yerli ve yabancı yatırımcıların organize sanayi bölgelerine yatırımlarını arttıracak. Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, kümelenmenin desteklenmesi ve yatırım havzalarının oluşturulması hedefi doğrultusunda, yeni teşvik sistemi döneminde yatırımların organize sanayi bölgelerine kaydırılmasını hedefliyor, bu bölgemiz için çok önemli” diye konuştu.

KÜMELENME VE İŞBİRLİĞİ DAHA DA ARTACAK

Doğu Marmara bölgesinde işbirliğinin artacağını belirten Ayan, “Doğu Marmara Bölgesinde son üç yıl içerisinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansının Türkiye’de ilk defa başlattığı “işbirliği ağları” yaklaşımın bölgeye güç katmakta ve bu sayede sektörler birbiriyle sürekli iletişim ve işbirliği halinde mevcut sektörel işbirliklerinin de yeni teşvik sisteminde bulunması çok önemli. Yeni kurulan organize sanayi bölgeleri artık ihtisasa dayalı kümelenmeye dayalı sektör sanayi bölgeleri. İşbirliği ve kümenlenme daha da artacak” dedi.

TURİZM YATIRIMLARI DAHA DA HIZLANACAK

Ayan, yeni teşvik sistemiyle turizm yatırımlarının hızlanacağını belirterek, “Söz konusu yeni teşvik paketi ile turizm bölgelerine yatırım yapan yatırımcılara önemli imkanlar getiriliyor. Doğu Marmara bölgesinde yatırıma hazır ve yakın zamanda ihale edilecek turizm bölgelerimiz bu açıdan da daha da değer kazanmakta. Yeni teşvik sistemi ile onaylı turizm koridorlarında yapılacak yatırımlara ilave teşvikler var ve tüm yatırımcıları bölge hakkında bilgi almak için de MARKA Yatırım Destek Ofislerine davet ediyoruz. Turizm yatırımcılarına ve girişimcilerine yönelik özel tanıtım ve yatırım destek çalışmaları yapıyoruz, bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık 2011 yılında mevcut 21 bin 315 adet yataklı konaklama kapasitesine 10 bin 921 adet yataklı konaklama kapasitesi ilave yatırımların başladı ve yatırımcılar Doğu Marmara’yı keşfetti. İlgili kurumlarla yapılan işbirliği ve planlı çalışmalar neticesinde şu an 11 adet 5 yıldızlı, 11 adet 4 yıldızlı, 7 adet 3 yıldızlı, 8 adet butik ve apart otel yatırımının devam ediyor ve Doğu Marmara’nın günübirlik turizm çeşitlerine ek olarak konaklamalı turizm yatırımlarına geçişinin hızlandı ve bu yatırımların bir kısmının 2012 yılında faaliyet geçmeye başladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak turizm yatırımcılarına yönelik olarak mevcut Bölge Planı ve Kalkınma Planı kapsamında özel tanıtım ve yatırım destek çalışmaları yapıyoruz ve bölgenin işbirliği ve güçbirliğiyle yapmaya devam ettikçe bölgenin tanınırlığının arttığını ve daha çok tercih ediliyor. Nitelikli ve katma değer yaratan yatırımcıları bölgemize davet ediyor, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak akıllı ve kazançlı yatırım adresi Doğu Marmara havzasına yatırım yapmanızı bekliyoruz ,yanınızda her zaman desteğe hazırız” dedi.

(İÇ-İÇ)09.04.2012 12:16:30 TSI


Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son Güncelleme: 09.04.2012 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner241

banner183