27 Nisan 2012 Cuma 11:51
1096 Okunma
Özgenç'in 21 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
42 sayfalık iddianameye göre, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP'li Cemburak Özgenç, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Taşlı ve Rıfat Sönmez, Fen İşleri Müdürü Ersan E, Temizlik İşleri Eski Müdürü Cavit Y, Özel Kalem Müdürü Mukadder Ç, Fen İşleri çalışanı Oğuzhan S, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet almak, belediyeye iş yapan müteahhitler Şerafettin L, Bedri G, Hüseyin Ş. ve müteahhit çalışanı Dilek Y. ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve

kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek; Oğuzhan O, Metin B. ve Mehmet E. de ihaleye fesat karıştırma; Meral Ö. ise kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla yargılanacak. Zanlıların 11 ile 21 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

CHP'li Belediye Meclisi Üyesi Ergün S.'nin 4 Ocak 2011 tarihinde ortaya attığı iddialar sonucunda harekete geçen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinletti. Yerel gazetelerde yer alan iddiaların ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesine başvurulan Ergün S., iddialarını doğruladı. İddiasında 2009 yılında belediye tarafından doğrudan temin yöntemiyle kepçe çalıştırıldığını ve 14 firmaya ücret ödendiğini, bunlardan sadece Şerafettin L.'ye 114 bin TL ödeme yapıldığını ve diğer

kepçelere ödenen miktarla aradaki farkın açık bir şekilde anlaşılacağını beyan etti.

Ergün S, yine 2009 yılında Fen İşleri, Su İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimlerine hizmet alımı yapıldığını, bu ihaleleri Şerafettin L.'nin kazandığını, kendisine bu ihalelerden dolayı 2009 yılında 1 milyon 156 bin lira para ödemesi yapıldığını, tüm bu ödemelerin ihale yapılmak yerine doğrudan temin yöntemiyle parça parça yapıldığını iddia etti. Ergün S.'nin bu iddialarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

KARŞILIKLI ÇIKAR İLİŞKİSİ İDDİASI

Gazipaşa Belediye Başkanı ve yardımcıları, daire müdürleri ile belediyeye iş yapan müteahhitler arasında haksız ekonomik çıkar sağlama şeklinde bir dayanışmanın bulunduğu, tarafların birbirlerine haksız ekonomik çıkar sağladıkları, ihalelerin serbest, objektif, herkesin eşit yarıştığı rekabet ortamında yapılmadığı, ihaleyi alan firma ile ihaleyi veren kurum arasında karşılıklı çıkar ilişkisi olduğu, ihale verme karşılığında ya da doğrudan temin yöntemleriyle hizmet verme karşılığında rüşvet olarak bir

takım parasal bedellerin ödendiği, yakınların müteahhit firmada sigortalı olarak çalıştırıldığı, işe gitmediği halde para ödendiği, diğer haksız menfaatlerin sağlandığı, doğrudan temin yönteminin genel alım yöntemi olarak benimsendiği, kamu kaynaklarının kamunun menfaatlerine kullanılmadığı sonucuna varan Savcılık, Ergün S.'nin sunduğu evrakları incelenmek üzere bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, birtakım usulsüzlükler tespit edildi. Usulsüzlük tespit edildiği iddia edilen bazı ihaleler ve

savcılığın iddianamesinde yer alan ifadeler şunlar:

"İhale bedelinin 108 bin 856 TL olduğu, herhangi bir ilave iş bedeli olmadığı halde, yüklenici Şerafettin L.'ye 110 bin 984 TL ödeme yapıldığı, fazladan yapılan 2 bin 128 TL'nin ilgili dosyada herhangi bir açıklamanın bulunmadığı, aradaki fark kadar kamunun zararının olduğu, Şerafettin L.'nin dosyasında eksik olduğu halde ihaleye katılması sağlanırken, dosyasında eksiği bulunmayan bir başka firmanın ihaleden elendiği tespit edildi.

İhaleye katılan 4 firmadan 2'si yüksek fiyat verdiği için elenirken, bir firma işçilik maliyetinin altında teklif verdiği için gerekçe alınmadan ihaleden men edilmiş, ihale organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgesinin dosyasında olmamasına rağmen Şerafettin L.'ye usulsüz olarak bırakıldığı belirlendi. Aşırı düşük veren isteklilerden açıklama istenilmediği, birden fazla aşırı düşük teklif veren istekli var iken, sadece birisinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye katılan 5 firmadan, asgari

işçilik maliyetinin altında düşük teklif veren, organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgesinin dosyasında olmamasına rağmen Şerafettin L.'ye usulsüz olarak bırakıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre, Gazipaşa Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerce 2009 yılında finanse edilen ve doğrudan temin yoluyla yapılan projeler, büyük çaplı yatırım projeleridir. Bu projeler için ihtiyaç duyulan kepçe ve iş makinesi çalıştırılması ve kiralanması işlerinde bilinçli olarak usul hatası yapılarak, açık ihale

usulüyle alınması gereken malların doğrudan temin yöntemiyle alındığı tespit edilmiştir. Bu süre zarfında ödenen kepçe kiralarıyla en az 2 kepçenin alınabilecek olmasına rağmen, bu paranın müteahhitleri ödendiği tespit edilmiştir. Şerafettin L.'ye 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına belediyeden toplam 1 milyon 603 bin lira bedelli ihale aldığı belirlenirken, bu hesaplamada doğrudan temin yoluyla alınan kepçe çalıştırma hizmet alımları ve diğer yapı, yol ve kaldırım işleri dahil edilmemiştir.

Belediye yetkililerince ihale süreçleri ihaleyi vermek istedikleri kişilerle birlikte kontrol altında tutulmuş ve dolayısıyla amiyane tabirle iş kitabına uydurulduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya başlarken yerel gazetelerde yer alan haberleri de dikkate aldığı görüldü. Savcılık iddianamesinde zanlılara şu suçlamalar yöneltildi:

"Gazipaşa Belediyesi yöneticilerinin ilçede faaliyet gösteren müteahhitlerle e'fdğı rekabet ortamında ybir çıkar ilişkisi içinde oldukları, müteahhit Şerafettin L. tarafından tüm imkanların belediye yetkililerine seferber edildiği, Şerafettin L.'nin Belediye Başkanı Özgenç'e otelde oda tahsis ettiği, para verdiği, Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Sönmez'e 07 UB 047 plakalı araba aldığı, yine Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Taşlı'ya para verdiği, Fen İşleri Müdürü Ersan E.'nin teyzesi Meral Ö'nün çalışmadığı

halde çalışıyormuş gibi şirketinde işçi olarak gösterdiği, bu şahsa Ersan E.'nin isteği ile para gönderdiği, yine belediyenin muhasebe biriminde görevlendirdiği Oğuzhan S.'ye 3 müteahhit tarafından değişik miktarda paraların verildiği, özel harcamalarının karşılandığı, Müteahhit Hüseyin Ş. ve Bedri G.'nin yine kendi imkanlarını belediye yetkililerine seferber ettikleri, Belediye yetkililerine gösterilen bu davranışların bir karşılığı olduğu, bunu karşılıklı çıkar sağlamaya yönelik davranışları boyutunda

olduğu, müteahhitlerin belediye yetkililerince TCK. 235/2-4 Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 17/B Maddesine aykırı olarak ihale fiyatını etkilemek için gizli anlaşma yaptıkları, gizli anlaşmalar nedeniyle ihalelerin serbest rekabet şartlarında yapılmadığı, ihale mevzuatına hakim olan serbest rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, idarenin tarafsızlığı ilkelerinin ihlal edildiği, bu durumun doğrudan kamu zararına yol açtığı, 4737 sayılı yasanın 22/D Maddesinde yazılı ve ancak arizi,

günlük ve basit işler için alım usulü olarak öngörülen doğrudan temin usulünün genel bir alım usulü olarak kabul gördüğü, bu iş yapılırken bile en az 3 adet olması gereken tekliflerin iş yapıldıktan sonra hazırlanıp, iş yapan müteahhide verilip diğer firmalara gönderildiği, iş yapıldıktan sonra yasal prosedürün yerine getirildiği, belli şahıslar dışında belediyeden kimsenin iş alamadığı, Belediye Başkanı'nın işlerin tamamının içinde olduğu ancak işlerin içinde olmadığını kendini kanıtlamak için ihalenin

olduğu gün ilçe dışında olmayı genel bir alışkanlık haline getirdiği, belediye idarecileriyle müteahhitler arasında hayatın olağan akışına uymayacak aile ve arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu, 3 müteahhit arasında denge gözetilerek iş dağıtıldığı, ihaleye giren ve kazanamayan firmaya doğrudan temin işi verilerek memnun edildiği, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde haksız çıkar ilişkisinin bir tekelleşmeye yol açtığı, tarafların telefon görüşmelerinden sürekli birbirlerini uyarıp şifreli konuştukları,

hatta telefonla konuşmaktan kaçınıp yüz yüze konuşmayı tercih ettikleri, ihale ile yapılması gereken büyük işleri, haksız çıkar sağlamak, ihale mevzuatının ve ihaleye fesat karıştırma suçunun muhtemel ağır sonuçlarından kurtulmak amacıyla parçalara bölerek, bölüm bölüm doğrudan temin yoluna gittikleri, işlerin usulsüz olarak doğrudan temin sınırları içinde kalmak için parçalara bölündüğü, kamunun zarara uğratıldığı ve taraflar arasında rüşvet ilişkisinin söz konusu olduğu ortadadır.

Belediye yetkilileriyle müteahhitler arasındaki sıkı ilişki değerlendirildiğinde Şerafettin L.'nin Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, Fene'fdğı rekabet ortamında y İşleri Müdürü Ersan E. ile Bedri G.'nin, Fazıl Taşlı ile Hüseyin Ş.'nin Cavit Y, Rıfat Sönmez ve Oğuzhan S. ile yakın ilişki içinde oldukları, yani her müteahhidin belediye içinde kendisini koruyan ve kollayan bir hamisi olduğu, çıkarlarının belediye içindeki bu kişiler tarafından korunduğu sonucuna varılmıştır.

Gazipaşa Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2011 tarihinde verilen izinle başlatılan ve 5 Temmuz 2011'e kadar süren teknik takip süresince Gazipaşa Küçük Sanayi Sitesi İmar Yolu Beton Parke İmar İhalesi, İnönü Caddesi Parke Döşeme Hizmet Alım İhalesi, İkinci El Araç Alım İhalesi, Kültür Merkezi Tadilat İhalesi ve Şehir İçi Minibüs Hattı Kiralama İhalesi yapılmış, bu ihalelerde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı savcılık makamınca iddia edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İDDİALAR

Cemburak Özgenç'in, İhaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 158/1E, 252/1 ve 252/3 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Fazıl Taşlı'nın, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235, 252/1 ve 158/1E maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Rıfat Sönmez'in, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Ersan E'nin de ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Cavit Y'in ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi

Mukadder Ç'in ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Oğuzhan S'in ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet alma eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Şerafettin L'in ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet verme eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Bedri G de, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet verme eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla ifadesi alınırken TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Hüseyin Ş'in ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet verme eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Dilek Y'in de (Şerafettin L'nin sekreteri), ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık ve rüşvet verme eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 235/1, 158/1E ve 252/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Meral Ö'nene'fdğı rekabet ortamında yün (Ersan E'nin teyzesi), Kamu kurumunun aleyhine dolandırıcılık gerçekleştirdiği iddiasıyla TCK'nın 158/1E maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Oğuzhan O'nun (Ersan E'nin arkadaşı, mühendislik firması sahibi), Kendisi ihaleye girme yeterliliğine sahip olmayan kişiye bu yeterliliği sağlamaya yönelik davranışlarda bulunduğu iddiasıyla TCK'nın 235/1 maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Metin B'in (İlaçlama firması sahibi), Şüphelinin TCK'nın 235/1 maddesi uyarınca yargılaması istendi.

Mehmet E'nin de Fazıl Taşlı ile beraber TCK'nın 235/1 maddesi gereğince yargılanması istendi.

(AMT-SK-HO-Y)27.04.2012 10:22:38 TSI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son Güncelleme: 27.04.2012 11:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner241

banner183